ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านตาดซ้อ

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

ผู้อำนวยการโรงเรียน 0819654966

เจ้าหน้าที่การเงิน  0899412256

เจ้าหน้าที่พัสดุ  0819741156

E-mail  thadsho  shaiyo .com
Comments