ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียน
  1. หมายเลขโทรศัทพ์ 042 870146
  2. อีเมล์ thadsho@loei1.go.th
ผู้บริหาร
  1. หมายเลขโทรศัพท์ 063 9946519
  2. อีเมล์
แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านตาดซ้อ

Comments