ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงเรียนบ้านตาดซ้อ

โพสต์9 ส.ค. 2562 09:16โดยโรงเรียนบ้านตาดซ้อ อำเภอเชียงคาน


จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:18โดยโรงเรียนบ้านตาดซ้อ อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2562 07:59 ]


       
ด้วยโรงเรียนบ้านตาดซ้อ จะจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  โดยเฉพาะด้าน “ความกตัญญู” ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ให้ระลึกถึงพระคุณแม่  เพื่อเป็นการวางรากฐานแก่สังคม และประเทศชาติ โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  วันที่ ๑๒  สิงหาคม  เป็นวันแม่แห่งชาติ   เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม  โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ขึ้นในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ  กิจกรรมที่จัดนั้น นอกจากกิจกรรมถวายพระพร  คือ กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่  ในการนี้โรงเรียนใคร่ขอเรียนเชิญคุณแม่ของนักเรียน ทั้งระดับอนุบาล และประถมศึกษามาร่วมงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูก ๆ ได้แสดงออกถึงความรักต่อผู้ให้กำเนิดอย่างเหมาะสม  ด้วยการให้นักเรียนกราบเท้าคุณแม่ และมอบพวงมาลัยวันแม่  (สำหรับนักเรียนที่คุณแม่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ขอให้ผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มาร่วมกิจกรรมแทนได้ ๑ ท่าน)

1-2 of 2