ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดซ้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
 
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  520020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาดซ้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Thadsh0
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านตาดซ้อ
ตำบล :
 เขาแก้ว
อำเภอ :
 เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  042870246
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเขาแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20  กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:55:42 น.
)

 
ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าเปิบ

Include gadget (iframe)


Comments